Na co se můžete těšit?

Podle nosa poznám kosa

K čemu je nám polozapomenutý smysl dobrý?

Masterchef naslepo

Co víme o našich chuťových pohárcích? Co je dokáže oklamat?

(Ne)smyslná chemie

Ukázky chemických reakcí a chemické hrátky

Ale copak má v té kapšišce, he?

Tak schválně, jestli poznáte předmět, který je skrytý ve vaku, jen hmatem.

Smysly v umění

Kresba pomocí smyslů: po slepu, podle hudby, podle hmatového vjemu. A ukázky výtvarného umění, které k tomu může náležet.

Přiostříme zrak

Jak funguje dalekohled a mikroskop?

Hádej, co dokážu?

Přiřazování schopnosti smyslů v říši zvířat.

V-Rex

Zažijte nezapomenutelný zážitek!

Šálí mě snad zrak?

Na stanovišti si vyzkoušíte 3D optické klamy v zrcadle a otestujete svůj mozek a zrak mnoha vizuálními hádankami a iluzemi. Můžete si vyrobit 3D brýle.

Kdopak to mluví?

Na světě je kolem sedmi tisíc jazyků. Poznáte podle poslechu, jakou řečí se mluví v ukázce? Přijďte to vyzkoušet.

Mít za ušima

Dokážete po sluchu poznat, o jaký hudební nástroj se jedná?

Být výborně naladěný

Zkuste být Antonínem Dvořákem a zkomponovat vlastní hudební dílo – nebo si jen experimentovat se zvuky.

Mít čtení ve svých rukou

Umíte číst rukama? Vyzkoušejte, jak se čte Braillovo písmo.

Žák Platónův

Kvíz o teorii smyslového vnímání

Samá voda

V rámci tématu se návštěvníci Noci vědců seznámí s vodou v našem okolí a s extrémy počasí, které s vodou bezprostředně souvisí. Ověří si své znalosti o koloběhu vody v přírodě, který se odborně označuje jako Hydrologický cyklus. S využitím modelů reálné krajiny budou mít možnost odhadnout a vyzkoušet, jak člověk přetvářením krajiny mění podíl podzemní a povrchové vody. Díky modelu tornáda budou mít možnost seznámit se s jeho vlastnostmi a od studentů se dozví mnohé zajímavosti o tomto u nás vzácném jevu. S využitím svých smyslů budou vnímat zvuky, pachy a chutě, které s vodou souvisí. Prezentovaná témata úzce souvisí s aktuálně řešeným projektem Perun podpořeným Technologickou agenturou ČR.

Gastrotoulky

Vydejte se za gastronomickým zážitkem do cizích krajů. Ochutnejte francouzské a španělské speciality či německé a ruské klasiky. Ozkoušejte, zda Vám k objednání bude stačit čeština.

Recepce

Online program

Mít za ušima

Kdopak to mluví

Vzpomínka na předchozí roky

Noc vědců 2021

Noc vědců 2020